Alla bilderna i gallerierna är oredigerade råkopior av bilderna. Alla bilder kan beställas. Vid beställning, ange bildens namn som står under bilden. Digitalbild för att använda på din egen dator och internet ingår vid köp av foto. Beställning sker enklast via mail där ni förutom namn adress och telefonnummer också anger bildens/bildernas namn och vilken storlek som önskas.

TACK FÖR ATT NI INTE OLOVLIGT ANVÄNDER MINA BILDER OCH ATT NI INTE PLOCKAR NÅGRA BILDER SJÄLVA FRÅN HEMSIDAN.

090803 - Hästkul på Kullen på Wärma Gård | öppna i nytt fönster

090522 - Torget i Lidköping med Salong Preben | öppna i nytt fönster